Reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - IGSU

Despre primele organizări în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor există date şi informaţii încă din Antichitate. La Roma şi în alte oraşe mathew firmatura anti-imbatranire imperiului funcţionau aşa-numitele cohorte de vigiles însărcinate cu supravegherea modului în care era folosit focul, dar şi cu intervenţia în caz de incendiu.

Evul Mediu, cu cetăţile şi reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii sale aglomerate, nesistematizate, cu majoritatea clădirilor construite din lemn, a consacrat formula echipelor de intervenţie puse la dispoziţie de bresle, care acţionau la chemarea mai-marilor oraşelor, cu mijloace de stingere specifice profesiei: găleţi şi butoaie sacale pentru apă, pompe manuale, topoare şi alte mijloace de dezvelit şi demolat, scări etc.

Epoca modernă inaugurată de prima revoluţie industrială, care a făcut posibilă trecerea de la producţia manufacturieră la cea de masă, industrială, generată de apariţia maşinilor şi mecanismelor acţionate de abur, a permis dezvoltarea comunităţilor umane, creşterea în dimensiune a oraşelor, apariţia unor noi pericole de incendiu.

Acestea sunt argumentele care au condus la apariţia serviciilor de apărare împotriva incendiilor, alcătuite din oameni plătiţi şi pregătiţi permanent să facă faţă pericolelor. Însă eficienţa respectivelor servicii era mult diminuată fie datorită slabei organizări şi motivaţii pentru pregătire şi intervenţie, fie datorită slabei dotări şi inexistenţei unor reglementări clare în domeniul prevenirii incendiilor mai ales în Muntenia şi Moldova, întrucât în Transilvania erau valabile reglementările impuse de Cancelaria de la Viena.

Un reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii dintre cele mai serioase pentru organizarea temeinică a apărării împotriva incendiilor l-a constituit declanşarea, din neglijenţă ori provocate de trupele de ocupaţie pe timpul deselor războaie ruso-austro-turce, a unor mari incendii care au distrus aproape în întregime multe din oraşele ţării, dezastre în faţa cărora comunităţile umane asistau neputincioase.

Pacea de la Adrianopole din anulîncheiată în urma războiului ruso-turc, consfinţea, prin prevederile sale, obţinerea unei relative autonomii a Ţărilor Române faţă de Imperiul Otoman şi intrarea lor sub protectorat rusesc.

Informasi Dokumen

Consecvent politicii sale în atitudinea faţă de români, Imperiul Ţarist nutrea speranţa înglobării treptate a acestora începutul îl făcuse cu Basarabia, laînglobare pe care evenimentele istorice ulterioare nu au mai permis-o.

Paradoxal însă, măsurile luate de administraţia rusă în cele două Principate — Muntenia şi Moldova — vor pregăti terenul pentru emanciparea acestora, chiar dacă nu s-a dorit acest lucru decât, în parte, şi în raport cu turcii. Printre înnoirile impuse în Regulamentul Organic, înfiinţarea primelor nuclee ale armatei naţionale s-a remarcat ca una dintre cele mai importante. Această realizare a constituit suportul cel mai temeinic pentru apariţia armei pompierilor.

Eşecul organizărilor anterioare ale activităţii de stingere a incendiilor — în special de la nivelul celor două capitale, Bucureşti şi Iaşi, au determinat căutări pentru găsirea unei structuri eficace, de tip militar.

În acest mod se rezolvau problemele disciplinei, pregătirii specifice, dotării, intervenţiei rapide încă din primele faze ale dezvoltării incendiilor, altminteri nu se mai putea face nimic, dat fiind că majoritatea clădirilor din acele oraşe erau din lemnmotivaţiei reduse a civililor pentru participarea la intervenţii, precum şi multe alte greutăţi cu care se confruntaseră organizările anterioare.

Mulţumesc frumos. Pentru că domnii şi doamnele deputat continuă să sosească, între timp a sosit şi domnul deputat Damian Romulus-Marius, de la Grupul parlamentar al PSD.

Autorul ideii de organizare militară a pompierilor a fost un general rus, aflat în Muntenia, pe nume Starov. Iniţiat laproiectul de organizare — Formiruirea comandei de foc supt numirea de roată de pompieri pentru oraşul Bucureşti, va fi aplicat de mai ambiţiosul domn al Moldovei, Mihail Grigore Sturza, la Iaşi, în anul De asemenea, existenţa unei cazărmi în care funcţionau reguli militare, personalul care provenea de la celelalte unităţi militare constituite şi care îşi menţinea gradele, uniforma în bună măsurăobligaţiile şi drepturile aferente, similare cu ale personalului militar, instrucţia cu specific militar — dar şi profesional — pompieristic, dotarea cu armament de infanterie, toate aceste argumente confirmă ideea structurii şi organizării de tip militar a primei unităţi de pompieri de la Iaşi.

La Bucureşti o asemenea structură apărea 10 ani mai târziu, înefectivele sale fiind considerabil mai mari decât ale companiei din Iaşi, după cum şi Capitala de atunci a Munteniei era mai întinsă şi mai populată decât cea a Moldovei. Decalajul de 10 ani între apariţiile celor două unităţi de pompieri militari poate fi explicat, în bună măsură, prin preocuparea autorităţilor de la Bucureşti pentru o mai temeinică pregătire de specialitate a celor care urmau să încadreze compania de pompieri, lucru care s-a văzut pe timpul incendiului de la 23 martie — supranumit Focul cel mare — sinistru care prin dimensiuni este unic în analele Bucureştilor.

Camera Deputatilor

Chiar şi aşa printre victimele prăpădului s-a aflat şi un ostaş pompier. Era primul, din lungul şir al pompierilor militari, care şi-a dat viaţa pentru a o salva pe cea semenilor.

Anul revoluţionar consacra pentru totdeauna virtuţile patriotice şi jertfa de sine — de această dată pentru idealurile democraţiei şi independenţei — ale pompierilor militari. Nici nu se vindecaseră rănile sinistrului din martie când, la 13 septembriesângele ostaşilor pompieri din Bucureşti şi al infanteriştilor a înroşit cazarma din Dealul Spirii şi împrejurimile sale. Toate sursele istorice, martorii oculari, contemporanii bătăliei, apreciază în unanimitate că majoritatea jertfelor din cei peste de morţi şi tot atâţia răniţi au fost date de pompieri, ei aflându-se în vâltoarea încleştării.

Un şir de evenimente istorice ulterioare a consacrat actul eroic al pompierilor.

  • Plan elvețian de construcție a stupului anti-îmbătrânire
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - IGSU
  • Cuvinte cheie | creativefood.ro - Site-ul de stiri al TVR
  • Lazarev 4 - Privire În Viitor | PDF
  • Может быть, Элвин все еще будет здесь, чтобы встретить его, но если и нет - он мог чувствовать себя удовлетворенным.

Veteranilor de la li s-a acordat prima decoraţie militară românească — Pro virtute militari, înfiinţată de marele domn al Unirii de laAlexandru Ioan Cuza. Tot ca o recunoaştere a eroismului pompierilor, data de 13 septembrie a fost aleasă pentru înmânarea noilor drapele de luptă Oştirii Tării, Batalionul de pompieri Bucureşti înfiinţat încă din primind primul drapel de luptă din chiar mâna domnitorului.

Niciodată capitolul din Istoria Naţională dedicat anului revoluţionar n-a făcut abstracţie, indiferent de vremuri, de sângeroasa şi inegala confruntare dintre ostaşii companiei de pompieri din Bucureşti şi coloana armatei otomane. Atunci au căzut la datorie aproape jumătate din efectivele pompierilor, Dealul Spirii devenind, prin această tragică faptă de arme, un simbol al jertfei şi iubirii de ţară.

Pe timpul domniei lui Cuza pompierii au beneficiat de atenţia sa deosebită, capul oştii inspectându-i des şi fiind mulţumit, de fiecare dată, de modul cum se prezentau cazărmile şi oamenii. Tradiţiile consemnează, în acei ani, şi trimiterea în străinătate la Paris pentru perfecţionarea pregătirii, a primului ofiţer de pompieri.

При такой системе обычно проходило лишь несколько дней -- и все население успевало критически Осмотреть каждую стоящую внимания вещь, а также и выразить о ней свое мнение. Окончательный вердикт, автоматически фиксируемый специальной аппаратурой для анализа общественного мнения, которую никому еще не удавалось подкупить или обмануть,-- хотя попыток такого рода насчитывалось вполне достаточно,-- и решал судьбу шедевра. Если в его пользу подавалось определенное число голосов, матрица произведения помещалась в Хранилища Памяти, и каждый, кто того хотел, в любой момент и ныне, н присно, и во веки веков мог получить копию, абсолютно неотличимую от оригинала. Менее же удачные работы ожидала судьба всех таких произведений. Они либо распылялись на свои составляющие, либо в конце концов находили себе приют в домах друзей художника.

Caracterul militar şi structura organizatorică specifică aveau să fie întărite şi statornicite prin înaltul Decret Regal dinact normativ care modifica Legea pentru organizarea armatei. Pompierii vor intra în subordinea Ministerului de Răsboi, constituindu-se ca unităţi şi subunităţi în compunerea artileriei teritoriale. Jumătate din tunurile cu care au fost înzestraţi pompierii-artilerişti erau de asalt, calibru ,4 mm.

Instrucţia se va împărţi în două - artileristică şi de pompieri. Eficienţa acestui tip de organizare şi pregătire a pompierilor se va materializa pe timpul Războiului pentru Independenţa României din anii — Participanţi în compunerea bateriilor de coastă şi a bateriilor active, dar şi a coloanelor de transport muniţii, ei şi-au adus contribuţia la asediul Vidinului, Rahovei şi Plevnei, jurnalele de operaţii menţionându-i ca ostaşi destoinici, plini de curaj şi profesionalism.

Incendiu puternic în Bucureşti. 15 maşini pompieri şi ambulanţe, mobilizate

Eroismul unora dintre pompieri, cum a fost căpitanul Gheorghe Lupaşcu, a fost răsplătit cu cele mai înalte decoraţii de război, româneşti şi ruseşti — Steaua României şi Crucea Sfântul Gheorghe. După Războiul de Independenţă cele 14 baterii de pompieri-artilerişti au trecut direct în subordinea regimentelor de artilerie, situaţie care a durat până în când, prin Înaltul Decret Regals-a înfiinţat Inspectoratul Pompierilor Militari.

Procesul de reformă reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii instituţiei pompierilor stagnează pe timpul Primului Război Mondial şi va fi reluat odată cu numirea locotenent-colonelului apoi colonel Gheorghe Pohrib ca inspector general al pompierilor.

Diunggah oleh

De numele acestui ofiţer artilerist ca origine, dar activând la pompieri încă din sunt legate, de departe, cele mai însemnate realizări din istoria armei.

Prin pasiunea sa pentru muncă şi înalta competenţă a reuşit ca, în scurt timp, să îmbunătăţească dotarea companiilor de pompieri din oraşele mari ale ţării cu cele mai performante maşini de stins incendii de regulă germane.

La insistenţele sale, pe întreg teritoriul românesc — cu predilecţie în Transilvania, Basarabia, Bucovina şi Cadrilater au luat fiinţă peste 50 8 de noi subunităţi de pompieri subordonate grupurilor teritoriale, înfiinţate prin respectarea, de regulă, a principiilor administrativ-teritoriale şi economice. Printr-o amplă documentare, inclusiv în străinătate, colonelul Gheorghe Pohrib şi-a adus contribuţia la fundamentarea şi legiferarea concepţiei privind apărarea pasivă actuala protecţie civilă a teritoriului.

Legea nr. Începând cu acel an în dotarea pompierilor militari se vor regăsi autospeciale, materiale şi accesorii necesare salvării persoanelor de sub dărâmături, degazării, ridicării şi distrugerii bombelor neexplodate, înştiinţării populaţiei, primul-ajutor medical etc. Pregătirea efectivelor proprii şi a populaţiei ia proporţii, la exerciţiile de apărare pasivă participând, cu diverse ocazii, cele mai înalte autorităţi ale statului inclusiv regele Carol II.

Colonelului Gheorghe Pohrib, comandant al pompierilor din până îni se datorează apariţia primei reviste de specialitate a pompierilor — Buletinul Pompierilor Români, precum şi transformarea Inspectoratului Pompierilor Militari în comandament de armă, la 2 august Cei peste 17 ani de activitate în fruntea pompierilor au legat definitiv numele colonelului Gheorghe Pohrib de destinul acestei arme, fostul artilerist reuşind s-o slujească aşa cum nimeni n-a mai făcut-o până la el. Eforturile care s-au depus după pensionarea sa au determinat ca, pe durata marii conflagraţii care a fost cel de-al Doilea Război Mondial, pompierii militari să-şi îndeplinească în cele mai bune condiţii misiunile.

Pe timpul bombardamentelor sovietice de la începutul războiului şi apoi al atacurilor aviaţiei anglo-americane, sub ploaia de bombe şi foc, pompierii din Bucureşti, Ploieşti, Câmpina, Craiova, Braşov, laşi, Constanţa şi din alte oraşe ale ţării au stârnit admiraţia şi recunoştinţa populaţiei şi autorităţilor vremii. Memorabile rămân intervenţiile din august de la Ploieşti, din 4 aprilie de la Bucureşti, precum şi din perioada martie-august din marile oraşe ale tării, prilejuri cu care au fost salvate nenumărate vieţi şi inestimabile bunuri materiale.

Datorită unităţilor de pompieri — apărare pasivă din Ploieşti şi din marile oraşe apropiate în special a celor din Bucureşti, dar şi din Buzău, Câmpina, Sinaia, Braşov etc. La jertfa de sânge a fiilor ţării pe câmpurile de luptă din est ori din vest cifrate după unii autori la peste şapte sute de mii de vieţi s-a adăugat şi cea ale pompierilor, numai pe timpul atacului aviaţiei germane din 24 august pierind la datorie cinci ostaşi.

Sacrificiile şi lipsurile îndurate de populaţie în timpul războiului au fost resimţite, în egală măsură, şi de pompierii militari. Un ordin circular al vremii stipula că la masa trupei se va da de trei ori pe săptămână mămăligă în loc de pâine, se va renunţa la felul doi pentru masa de prânz, iar în zilele de luni, miercuri şi vineri, la masa de seară se va posti. După în dotarea pompierilor nu s-a mai introdus nicio maşină de stins incendii, toate eforturile fiind îndreptate către dotarea armatei.

Chiar şi aşa, puţinele mijloace care le mai rămăseseră în special maşinile de transport şi caii au fost rechiziţionate de armata sovietică. În perioada care a urmat până la sfârşitul anului situaţia a devenit disperată în cazul unora dintre subunităţile de pompieri din Moldova mai ales.

bun machiaj anti-imbatranire

În domeniul organizatoric, sfârşitul războiului debutează cu modificări importante: în Ordinul Marelui Stat-major nr. Ca urmare a acestui ordin, Comandamentul Corpului Pompierilor Militari redevine Inspectoratul General al Pompierilor, batalioanele din Bucureşti şi Ploieşti devin Grupuri de pompieri Batalionul de pompieri — apărare pasivă Bucureşti fusese desfiinţat încă din aprilie Decretul-lege nr.

În acelaşi anîn luna septembrie, începe încadrarea cu efective a subunităţilor din Ardealul de Nord, revenit în graniţele naţionale în martie La prevederile Decretului nr. Această prevedere lasă deschisă încadrarea cu personal militar şi nu se mai punea problema ca instituţia să devină civilă.

Cu respectivul prilej, tinerii placă diplomatică anti-îmbătrânire elvețiană a fi încorporaţi direct la pompieri nu mai provin de la Ministerul de Război, după ce se instruiseră în prealabil, timp de un an, în unităţi aparţinătoare acestuia. Aşa se face că din seria a treia a reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii pompierii primeau spre completare 3.

Faptul că instituţia pompierilor era în completă subordonare a Ministerului de Interne este demonstrat şi de primele decizii ministeriale — comune, ale acestui minister, cu acelea ale industriei, agriculturii, reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii, minelor, comerţului, petrolului etc.

Cu anul începe un prim ciclu organizatoric de după război, din viaţa instituţiei pompierilor militari. Cu acest prilej se va pune problema existenţei unei 10 companii de pompieri în fiecare reşedinţă de judeţ lucru ce nu s-a realizat decât peste 20 de ani, învor fi organizate două centre de instrucţie la Grozăveşti şi Târgu- Mureş, iar cu prilejul centenarului Revoluţiei de la s-a discutat, pentru prima oară, de necesitatea organizării unui muzeu permanent al pompierilor, realizat în Tot în reapare Buletinul Pompierilor Români — care îşi încetase apariţia în ianuarie — sub denumirea de Paza contra incendiilor astăzi revista Pompierii Români.

După apariţia Legii nr. Pentru Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară se înfiinţează Serviciul Regional de Pompieri Târgu-Mureş, al cărui nivel de autonomie însă nu era similar cu al formaţiunii teritoriale deservite. În sfârşit, anul — definitoriu pentru reducerile de efective ale Ministerului de Interne — afectează şi trupele de pompieri.

masca bliss anti-imbatranire

Sunt desfiinţate 17 secţii de pompieri, companiile Bârlad şi Stei devin grupuri regionale este evidentă legătura între locurile de baştină ale lui Gheorghiu-Dej şi Petru Groza şi aceste schimbări, însă cele două grupuri n-au funcţionat decât până îniar numărul efectivelor se reduce drastic: de reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii 3.

Perioada — este caracterizată prin stabilitate organizatorică, acum funcţionând 17 grupuri regionale, cu companii de pompieri, 2 companii-şcoală şi una de gospodărie.

pret ser anti-imbatranire luminesce

După modificări de substanţă în organizarea pompierilor nu s-au mai produs, decât poate prin apariţia unor companii amplasate pe unele platforme industriale în urma sinistrului de la Piteşti dina Poligonului de încercări şi experimentări de la Boldeşti tot îna Şcolii de ofiţeri pompieri astăzi Facultatea de Pompieri din Bucureşti înprecum şi a Şcolii de subofiţeri pompieri de la Boldeşti, în Este de menţionat că ofiţerii pompieri s-au pregătit, încă dinsuccesiv, la Bucureşti, Oradea şi Sibiu, iar subofiţerii la Bucureşti încă din şi Câmpina.

În esenţă, anul a încheiat cel de-al doilea ciclu organizatoric de după război, instituţia pompierilor apărând ca o structură de sine stătătoare, distinctă, în cadrul Ministerului de Interne, cu activitatea pusă pe temeinice baze legale, recunoscută ca atare pe plan naţional şi internaţional.

Cele mai importante acte normative privind organizarea pompierilor, dar şi a propriei activităţi, au fost Legea nr. Trebuie menţionat că anterior acestor acte normative, dar şi ulterior au fost elaborate şi forma liberă 8 elvețiană anti-îmbătrânire o multitudine de alte normative cu impact deosebit asupra reglementării activităţii de apărare împotriva incendiilor şi a dezastrelor. În acelaşi timp, au fost înfiinţate peste de subunităţi de pompieri, iar ca urmare a diversificării misiunilor acestora au apărut staţii de intervenţie pentru asistenţă medicală şi descarcerare-SMURD, pionieratul în domeniu debutând la Târgu-Mureş, renumit acum prin echipa doctorului Raed Arafat decorat de Preşedintele României în 31 decembrie În prezent echipaje de descarcerare există în toate judeţele ţării; de menţionat că noile subunităţi au fost înfiinţate, în principal, pentru micşorarea timpului de răspuns la incendiu şi în alte situaţii de urgenţă, iar dotarea şi efectivele acestora au fost asigurate, de regulă, prin redistribuire.

Lazarev 4 - Privire În Viitor

Un capitol important din evoluţia armei pompierilor l-a constituit şi îl constituie asigurarea dotării subunităţilor cu tehnică şi utilaje de intervenţie. Până la sfârşitul Primului Război Mondial, dar şi pe toată perioada interbelică, pompele şi utilajele de stins incendii proveneau din afară.

În acest reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii Muzeul Naţional al Pompierilor deţine o bogată şi interesantă colecţie, care reflectă evoluţia asigurării stingerii incendiilor în raport de progresul tehnico-economic, de-a lungul timpului. În perioada interbelică industria românească producea o gamă largă de accesorii pentru pompieri şi, la sfârşitul deceniului patru, I. Războiul a încetinit şi apoi a întrerupt producţia autohtonă, provocând o pauză de zece ani — situaţie deloc benefică pompierilor.

La sfârşitul războiului, îndezorganizarea unităţilor de pompieri era dublată de o situaţie mai mult decât deficitară în privinţa dotării.

Posibilităţile de reparare erau extrem de reduse, lipseau piesele de schimb, dificultate accentuată şi de existenţa a peste 18 tipuri de maşini.

Şi cu aceasta am încheiat discuţia.

Subunităţile din Bucureşti deţineau 33 din totalul maşinilor, la Iaşi, Timişoara, Craiova, Alba Iulia şi Tecuci se aflau câte 4, iar în celelalte subunităţi maxim 1—2 autospeciale cazul secţiei din Huşi, amintit deja, era singular. Din cele 33 reglementări elvețiene pentru pompierii împotriva îmbătrânirii maşini şi utilaje de stingere aflate în dotarea Batalionului din Bucureşti, 18 erau autopompe-cisternă Mercedes-Benz şi Magirus6 erau autoscări mecanice 3 Magirus, din care 2 de 45 m.

Capitala mai deţinea 6 motopompe şi 3 autopompe. Până la această dotare precară nu a suferit nicio 12 modificare. Marele deficit a fost acoperit, în bună măsură, la finele anului următor, cu autopompe cisternă PRAGA, fabricate la Arad după licenţă cehoslovacă.

evanescence suisse anti aging

Acest model de autospecială, cu cazanul de 2. În anii —, la Uzinele Vulcan din Bucureşti au fost asimilate şi sau fabricat 50 de autopompe-cisternă Skodacu motor Diesel. Până înde pe banda de montaj a acestei uzine au ieşit de autopompecisternă Praga R. N, iar din şi până în peste 2. Din începe producţia unor autospeciale de concepţie românească, tip S. Premiera absolută pe plan naţional în lume mai existau doar şase state care mai aveau în dotare asemenea autospecială a constituit-o construcţia pe şasiu S.

Ulterior s-au mai construit şi alte exemplare pe şasiu Roman, iar comportarea lor a fost recunoscută şi elogiată şi în exteriorul ţării.

garnier crema cu acid hialuronic

O a doua etapă în dotarea pompierilor români începe după incendiul de pe platforma petrochimică de la Piteşti, dincare a produs imense pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti. Perioada este importantă prin faptul că s-a renunţat, aproape în totalitate, la folosirea maşinilor cu motoare pe benzină.

A fost redus la maxim importul şi s-au produs autospeciale de capacităţi mari şi cu posibilităţi de lucru multiple cu patru substanţe de stingere, în final. Tot în această perioadă au fost fabricate 12 nave maritime şi fluviale de stins incendii, precum şi 20 de trenuri de prevenire şi stingere a incendiilor, cu dotare complexă şi performanţe de lucru dintre cele mai înalte.

Practic, la nivelul anilor '80 tehnica de intervenţie a pompierilor militari era complet înnoită. Am amintit deja câteva repere ale evoluţiei instituţiei pompierilor în plan legislativ. Abordarea problemei din acest punct de vedere trebuie să facă trimitere, în mod necesar, la două importante momente: 3 apriliecând prin înaltul Decret Regal a fost promulgată Legea privind organizarea pompierilor, şi 16 octombrie când, sub numărulapare Legea privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari.

În cei 60 de ani ce despart cele două momente, sunt de menţionat o serie de reglementări, iar dintre care cele mai importante au fost Decretele nr. Importante au fost şi unele decizii ale factorului politic, prin care s-a sporit numărul efectivelor creme farmec s-au înfiinţat noi subunităţi de pompieri, în urma unor dezastre cum au fost acelea de la Piteşti, Teleajen etc.

Mai multe despre acest subiect